"Kijk 's Kunst" is een galerie op de grens van Groningen en Drenthe.

U vindt in de galerie steeds wisselende exposities van eigentijdse, realistische kunst van vakbekwame kunstenaars. Kwaliteit van hoog niveau. Die moderne kunst wordt getoond in een sfeervol interieur uit de jaren 20-30 van de vorige eeuw. Ronduit verrassend!    Informatie over nieuwe exposities: zie Actueel en (sociale) media (facebook, kranten, ...).

 

-----------------------------------------------------------------

"Sieh mal Kunst" ist eine Galerie an der Grenze zwischen Groningen und Drenthe.

In der Galerie finden Sie ständig wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer, realistischer Kunst von erfahrenen Künstlern. Qualität auf hohem Niveau. Diese moderne Kunst wird in einem attraktiven Interieur aus den 1920er-30er Jahren präsentiert. Geradezu überraschend! Informationen zu neuen Ausstellungen: siehe "Aktuel" und (Soziale) Medien (z.B. Facebook, Zeitungen).

Vanuit de Randstad gezien net achter de Hondsrug en op de grens van Groningen en Drenthe ligt Wildervank, een Gronings veenkoloniaal lintdorp, gesticht in de Gouden Eeuw. In de negentiende eeuw beleefde Wildervank weer een bloeiperiode. Daarin speelde de veenkoloniale scheepvaart een belangrijke rol. Die 19e-eeuwse welstand herken je aan de talrijke grote en statige panden langs het kanaal (ter plaatse 'diep' genoemd), dat gelukkig niet gedempt is zoals in veel andere dorpen. De galerie is gevestigd in één van die fraaie oude panden, zelfs één van de oudste nog bestaande in Wildervank. Een historisch, monumentaal woonwinkelpand, een voormalige brood- en banketbakkerij uit 1865, in 1926 deels verbouwd in Art Deco stijl. Omdat ons pand meer dan anderhalve eeuw oud is, telt het veel trapjes en op- en afstapjes. Daardoor is de toegankelijkheid voor mindervaliden soms lastig en voor rolstoelgebruikers zelfs onmogelijk. Helaas kunnen we daar weinig aan doen. Excuses!

 

------------------------------------------------------------------

Wildervank ist ein holländisches Torfkolonial Banddorf, das im Goldenen Zeitalter an der Grenze zwischen Groningen und Drenthe gegründet wurde. Im 19. Jahrhundert erlebte Wildervank eine weitere Blütezeit. Dabei spielte die Torfkoloniale Schifffahrt eine wichtige Rolle. Diesen Wohlstand aus dem 19. Jahrhundert erkennt man an den vielen großen und herrschaftlichen Gebäuden entlang des Kanals (im Volksmund "Tief" genannt), der glücklicherweise nicht, wie in vielen anderen Dörfern, zugeschüttet wurde. Die Galerie befindet sich in einem dieser wunderschönen alten Gebäude, sogar eines der ältesten noch existierenden in Wildervank. Ein historisches, monumentales Ladenhaus, eine ehemalige Brotbäckerei und Konditorei von 1865, in 1926 teilrenoviert im Art-déco-Stil.     Da unser Gebäude mehr als eineinhalb Jahrhunderte alt ist, hat es viele Treppen und Auf- und Abtritten. Infolgedessen ist die Zugänglichkeit für Behinderte manchmal schwierig und für Rollstuhlfahrer sogar unmöglich. Da können wir leider nicht viel machen.  Entschuldigung!

De galerie is tijdens exposities open op zaterdag- en zondagmiddag van half twee tot vijf uur. Ook op afspraak. Alle aan de galerie verwante activiteiten, zoals dag(deel) verhuur van groepsruimte, locatieverhuur voor film- of fotoshoot, Privé Party met Thé of Café Complet, ‘Cult-uurtje’ met lunch plus kunstlezing en (thee)tuin ‘Domaine Petite France’ zijn gebundeld in ART DE VIE.

 

------------------------------------------------------------

Die Galerie ist während der Ausstellungen geöfam Samstag- und Sonntagnachmittag von halb zwei bis fünf Uhr. Auch nach Vereinbarung. Alle andere Aktivitäten, wie z.B. Tages-(Teil-)Vermietung von Gruppenräumen, Location-vermietung für ein Film- oder Fotoshooting, Private Party mit Thé oder Café Complet und (Tee-)Garten 'Domaine Petite France' sind gebündelt in ART DE VIE.